Coffee or Tea

Om de een of andere reden blijven koffie en thee een geliefd illustratie thema. / For some reason coffee and tea are a beloved illustration theme.