Graphic Novel – Procrastination

Een zogenaamde graphic novel illustratie over uitstelgedrag, procrastination in het engels, waar ik heel goed in ben. / A graphic Novel illustration about Procrastination, my favourite English word, wich I am very good at.