Cover Illustratie Der Klever

Voor het stadtmagazine ‘der Klever’ heb ik twee keer de cover mogen illustreren. / For citymagazine ‘der Klever’ I did a cover illustration twice.